www.zhnq.net > 最的拼音和词语

最的拼音和词语

隐秘:yǐn mì 铁青:tiě qīng 凝成:níng chéng 诱惑:yòu huò 喧腾:xuān téng 一瞬间:yī shùn jiān 训诫:xùn jiè 耸立:sǒng lì 迂回:yū huí 凝视:níng shì 啜泣:chuò qì 纳罕:nà hǎn 瘦骨嶙峋:shòu gǔ lín xún 心惊肉跳:xīn jīng ròu tiào

与 yǔ 〈动〉1.(会意.小篆字形,"一、勺"合起来,表示赐予别人东西."与",从与, 与从舁( yú),共同抬起,与,给予.合起来表偕同、朋友.本义:赐予,施予,给予)2.同本义 [give grant;offer] 与,赐也,通作"与".--《正字通

痴想:chī xiǎng 隐秘:yǐn mì铁青:tiě qīng 凝成:níng chéng诱惑:yòu huò

和 1 [hé] 1. 相安,谐调:~美.~睦.~谐.~声.~合(a.和谐;b.古代神话中象征夫妻相爱的两个神).~衷共济.2. 平静:温~.祥~.~平.~气.~悦.~煦.惠风~畅.3. 平息争端:讲~.~约.~议.~亲.4. 数学上指加法运算中的得数:二加二

mù tóng, suō yī, jī lóng, lián péngzhān mào, xiè méi, jǔ jué, jiāo cuòyòu zhì, shā mò, jì mò, mián ǎo你加一下QQ,发语音给你听吧,手打太麻烦了!

觊觎 jìyú 龃龉 jǔyǔ 囹圄 língyǔ 魍魉 wǎngliǎng 纨绔 wánkù 鳜鱼 guìyú 耄耋 màodié 饕餮 tāotiè 痤疮 cuóchuāng 踟躇 chíchú 倥偬 kǒnzǒn 另:倥侗念 kōngdòng.e799bee5baa6e58685e5aeb931333337616636 彳亍 chìchù 谄媚 chǎnmèi 女红

第一单元 zhāo pi dān yōu jí qiè jù pà huán jìn zhī qù uān ù kǒn pà chōn zú lǐyóu wū yán qí shí zhī chēn ǔ lì huán rào yú lè ǎn tàn zhōu yóu sī kǎo pǐn wèi piàn duàn hū lüè yì yì fān shì qīn pén dà yǔ háo bù yóu yù 第二单元 yōu fān piāo

一、至的拼音: zhì 二、至的组词:尹至、辐至、狎至、至罢、迭至、至、贞至、恳至、至兵、至厚、思至、至贼、至弟、恺至、款至、至真、至砀、麋至、始至、至谏.三、至的基本字义: 1、到达、来到.2、极、甚、最高.3、表示转折的语气. 扩展资料 一、笔画顺序:横、撇折、点、横、竖、横.二、笔顺图解:三、词语解释:1、辐至 [ fú zhì ] 指人或物聚集而来.2、狎至 [ xiá zhì ] 接连而来.3、至罢 [ zhì bà ] 极无能.罢,通“疲”.4、贞至 [ zhēn zhì ] 谓坚贞高尚的道德修养.5、始至 [ shǐ zhì ] 始:最初;开始;始终.最初到此.

看拼音写词语休惨拼音怎么写 请看下面休惨拼音的写法:xiū cǎn 拼音是拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律,把声母、韵母急速连续拼合并加上声调而成为一个音节.

1.望其项背 wàng qí xiàng bèi 释义:能够望见别人的颈项和背脊,表示赶得上或比得上(多用于否定式):难以~. 不能~. 项:颈的后部. 2.空穴来风 kōng xué lái fēng 穴:洞、孔;来:招致.有了洞穴才进风.比喻消息和谣言的传播不是完全没

网站地图

All rights reserved Powered by www.zhnq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.zhnq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com